Monthly Archives: Tháng Hai 2015


ất mùi 2015
Ngày đẹp để mở hàng, xuất hành, đi lễ đầu năm Ất Mùi Có thể mở hàng, ký kết ngay từ mùng 1 Tết. Ngày đi lễ từ mùng 2 đến mùng 10. Ngày xuất hành đẹp là mùng 1, 2, 6, 8, 10. >>Bố trí Phong Thủy hợp mệnh […]

Ngày đẹp để mở hàng, xuất hành, đi lễ đầu ...