Daily Archives: 15/09/2014


Bằng Lăng Giống 4
Chuyên bán Giống Cây Cảnh, Cây Lâm Nghiệp Liên hệ đặt cây: 0909 551105 Mr Bình Bán Cây Bằng Lăng Giống (Bằng Lăng Tím, Bằng Lăng nước) cao 60cm đến 2m, cây đẹp thích hợp trồng Công trình, Đô thị – Cây Bằng Lăng tên tiếng Anh là: Giant Crape-myrtle, Queen […]

Cây Bằng Lăng Giống