Daily Archives: 23/08/2014


Thala giống cao 1.5m
GIỚI THIỆU CÂY SALA Cây Sala còn gọi là cây Đầu Lân, Song Thọ, Thala, Hàm Rồng hay Ngọc Kỳ Lân thuộc họ chiếc Lecythidaceae, chung họ với cây Lộc Vừng. Tên khoa học là Couroupita surinamensis, tên tiếng Anh gọi là Cannonball tree. Cây Sala là cây thân gỗ […]

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Sala, Thala, Ngọc ...